top of page

Privacy Policy

För PT Mirella är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.
Nedan hittar du info kring mina användarvillkor och dataskyddspolicy.

Vilken information samlas in och vad jag gör med den?

PT Mirella sparar endast information som behövs och är relevant för att kunna leverera mina tjänster till dig som kund. Det är personuppgifter som används för identifiering, kontakt och historik.

 • För att identifiera dig sparar jag ditt namn, telefonnummer och e-post.

 • Om du använder olika friskvårdserbjudanden sparar jag även personnummer för det tillfället där du löser in kuponger. Helst löser du in dem själv så att jag inte behöver ta ditt personnummer.

 • För att kunna kontakta dig, skicka eventuella fakturor och påminna om bokningar etc. sparar jag uppgifter om e-post och telefonnummer.

 • Den historik jag sparar är t.ex.

  • Mejlkonversationer samt konversation på sociala medier.

  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

  • Information om tjänster/varor – detaljer angående de tjänster/varor du har köp

  • Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.

  • Information om hur du interagerar med PT Mirella – hur du använder mina tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från PT Mirella.

  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på min websida.

  • Din adress sparas i samband med ditt köp i webbshopen och behövs som underlag för faktureringen.

Allt detta gör jag för att kunna leverera mina tjänster till dig. T.ex. hantera anmälningar, sköta ekonomisk administration, skicka relevant information och förbättra min service till dig.

Från vilka källor hämtar jag dina personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt lämna information till mig om dig eller ditt företag på ett antal olika sätt, så som när du beställer en tjänst, kontaktar mig på min hemsida, kontaktar mig per e-post eller telefon, när du anmäler dig till träningen eller liknande och när du interagerar på mina sociala medier.

Vilken grund har jag för insamlandet?

För att jag ska kunna utföra mina åtaganden, t.ex. boka in dig på träningen och sköta kontakten samt faktureringen har jag en avtalsrättslig grund att spara vissa uppgifter om dig som kund. T.ex. namn, adress och kontaktuppgifter. I vissa fall har jag även en rättslig förpliktelse.
Jag har även rätt att spara uppgifter som du som kund kan förväntas förstå att jag behöver för att planera träningen, exempelvis hur ofta du tränar och när.

Lämnar jag ut dina personuppgifter till någon annan?

För att värna om din integritet lämnas dina personuppgifter inte ut till tredje part utan att du som kund medger detta.
Det som jag behöver använda som tredje part är bokföringssystem, närvarosystem och mailsystem för att kunna skicka ut fakturor och mejl.
Undantaget om en kund har brutit mot PT Mirellas villkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempelvis polismyndighet och tillsynsmyndigheter.

Var behandlas dina personuppgifter?

PT Mirella strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas säkerställer PT Mirella att säkerhetsnivån är densamma som riktlinjerna för GDPR.

Vilka rättigheter har du som kund?

Som kund kan man när som helst kontakta mig för att få ut vilken information jag har samlad eller för att rätta felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, så vida de inte behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva mina avtal.

Hur länge behåller jag dina uppgifter?

Jag sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra mina åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När jag sparar data för andra syften än för mina åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar jag informationen så länge som det behövs för syftet.

Mer info och kontakt

Innehållet i denna dataskyddspolicy och användarvillkor kan komma att justeras. Vill du hålla dig uppdaterad rekommenderar jag dig att läsa denna policy med jämna mellanrum.
Har du några frågor? Kontakta mig på mirella.stenman@hotmail.com

bottom of page